top of page

קלפי אימון

תובנות בין השורות

 ניתוח אישיות על פי בחירת בעלי חיים 

שמחה שהגעת לכאן, ושמחה להעניק לך מתנה ולנתח אישיותך :) 

ישנן דרכים רבות בהן ניתן לנתח את אישיותו של האדם, את תפיסת עולמו, דרך פעולתו, מה מניע אותו בתהליכים של קבלת החלטות, מה מאפיין את אישיותו הכוללת ועוד. 

לפניך קלפים של בעלי חיים שונים, עליך לעבור על כל התמונות המוצגות ולבחור 3-4 בעלי חיים שונים. שים לב כי יש לבחור את בעלי החיים הראשונים המושכים את תשומת ליבך.

התבונן בתמונה שבחרת, קח לך רגע, ואז ענה על השאלות (לכל תמונה בנפרד):

  1. מדוע בחרת בבע"ח זה? 

  2. מה בתמונה משך את תשומת ליבך? 

  3. אילו תכונות מאייפנות את בע"ח זה? 

  4. האם בע"ח זה הוא חיובי או שלילי בעיניך? 

  5. מה מיוחד בו? 

  6. אילו תכונות בו אתה אוהב ואילו תכונות בו אינך אוהב? 

את בחירותיך ותשובותיך ניתן לשלוח אליי בטופס שבתחתית העמוד כאן למטה, ותקבל במייל חוזר את ניתוח האישיות בהתאם. 

בהנאה והעשרה :) 

שרית אלימלך

תודה על תגובתך, נפגש במייל :)

bottom of page